21-04-10

Agenda gemeenteraad

GEMEENTEBESTUUR LOVENDEGEM

GEMEENTERAAD Zitting van 29 april 2010 om 20.00 uur

Raadzaal Kasteeldreef 72

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Akte nemen van de verhindering van een gemeenteraadslid.

2. Installatie van een gemeenteraadslid ter vervanging van een verhinderd gemeenteraadslid.

3. Adviseren van de jaarrekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Martinus.

4. Adviseren van de jaarrekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Bavo,

5. Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone. (aanpassen van de beslissing van 25.02.2010)

6. Retributieverordening op het betalend parkeren. (aanpassen van de beslissing van 25.02.2010)

7. Goedkeuren van de huurprijzen en huurvoorwaarden voor de gemeentelijke lokalen en terreinen.

8. Goedkeuren van het subsidiereglement van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid.

9. Ophaling van grof huisvuil op afroep en tegen betaling - overdracht van bevoegdheid.

10. Goedkeuren van de overeenkomst met de VZW Jeugdwerking voor de organisatie van de speelpleinwerking 2010-2011.

11. Goedkeuren bestek en raming voor de levering van een veegmachine.

12. POB : samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de provincie voor het proviniaal bibliotheeksysteem.

13. Akte nemen van het werkingsverslag en goedkeuren van de rekeningen 2009 van de Burensportdienst Meetjesland.

14. Aanduiden van een plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in Jobpunt Vlaanderen.

15. Invoeren van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuren van het bestek opgemaakt door de RSZPPO.

Er zijn nog geen punten vanuit de oppositie, dat zal vermoedelijk pas maandag duidelijk zijn.

De vervanging van het raadslid is Margot Neyskens die zondag bevallen is van een zoontje, Eliah. Proficiat hé!

Wat die blauwe zone nu weer is, zal moeten blijken uit de dossiers.

 

13:33 Gepost door Geert Neirynck in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gemeenteraad |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.