30-04-10

Gemeenteraad gisteren

Een relatief korte raad gisteren

Eerste vaststelling: meerderheid niet in aantal. Martine De Meyer geniet nog van een vakantie en Nick Mouton had dwingende redenen. Hij keek nochtans uit naar deze raad, luidens zijn laatste post op zijn blog.

 

Griet Van Tieghem vervangt Margot Neyskens, die recent bevallen is.

 

Ook het advies over de kerkfabrieken was vrij snel gegeven. Ik heb wel gevraagd waarom in de Sint-Bavokerk in Vinderhoute er na relatief korte tijd opnieuw dakwerken nodig zijn. Het blijken de goten te zijn. Ook blijkt er een discussie te zijn over het recente schilderwerk. Ander nieuws: de dossiers van de verwarmingen in beide kerken lijkt in een eindfase te zitten. In Vinderhoute was dat wat complexer door de klassering van de kerk.

 

De punten over het parkeren zijn verdaagd op mijn vraag. Het College wou immers in het reglement schrijven dat de rekening waarop er moest betaald worden ofwel een gemeentelijke ofwel een rekening van de concessionaris – Cityparking – mocht zijn, waar de raad jarenlang is voorgehouden dat het een gemeentelijke rekening was. Ik had daarop amendementen ingediend zodat als het om een rekening van de concessionaris ging de gemeente volmacht zou hebben. Cityparking heeft al laten weten dat dit voor hun niet kan maar zonder opgave van reden.  Nu, op vraag van Vincent Laroy zal die bespreking vermoedelijk naar een verkeerscommissie gaan, nog voor de zomer.

 

De huurvoorwarden van het Tempelhof werden goedgekeurd en het subsidiereglement voor de vereniging werd verdaagd.

 

Bij de ophaling van het grof huisvuil kwam het wel tot vuurwerk. IVM gaat vanaf volgend jaar het grof huisvuil enkel nog ophalen op afspraak én tegen betaling. Ijzer mag vanaf dan ook niet meer bij het grof maar moet naar het containerpark gebracht worden, waar het aantal beurten is verminderd en men over gaat op het wegen van bepaalde stoffen. Ziet U het verhaal? Voor Open VLD ging het om een verdoken belastingsverhoging en SP.a merkte op dat dit ook de sociaal zwakkeren treft. Er waren ook vragen rond de hele papierwinkel die hier aan verbonden is. En in tegenstelling met wat Arseen Hebberecht beweerde, stappen niet alle gemeenten van IVM in. Het punt werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

 

Bij de speelpleinwerking was er vooral vraag naar een andere indeling van de leeftijdscategoriën. Maar het punt werd goedgekeurd.

 

Bij de goedkeuring van de aankoop van een veegmachine betreurde Open VLD dat er geen samenwerking is gekomen binnen IVM, waardoor de gemeenten meer moeten betalen. Van mijn kant vroeg ik toch dat na een ongeval die machine zou ingezet worden om fietspaden glasvrij te maken. En men beloofde om bij sneeuw die machine in te zetten voor een aantal fiets- en voetpaden. We houden ’t in de gaten!

 

Bij de punten van Open VLD viel alvast één punt grotendeels weg: het Cultureel Centrum. De burgemeester bevestigde enkel dat er opnieuw een aanvang zal genomen worden met een opmaak van een RUP en dat het met de beperkte bezetting op de dienst Stedebouw niet altijd makkelijk is.

 

Het voorstel om gratis huisvuilzakken voor onthaalouders te voorzien werd naar  het lokaal overleg doorgestuurd om de fiscale gevolgen te bekijken.

 

In de vragenronde had ik nog een paar vraagjes.

 

Vooreerst om het parkje in Kerkelare – op de hoek met de Schachterijstraat – eens aan te pakken. Het zat in de wandeling van de Erfgoeddag maar werd er uiteindelijk uitgelaten voor de ronde met de grote groep. Het is jammer dat dergelijke klein parkjes niet goed onderhouden worden.

 

Daarnaast vroeg ik aandacht voor de grafmonumenten in de kerkmuur. Enkel die van Triest is mooi gerestaureerd maar de andere slijten steeds meer af, zodat de opschriften steeds moeilijker leesbaar worden wat uiteindelijk restauratie kan beletten. Ik vroeg dan ook een afgietsel te maken zodat de tekst wel behouden kan blijven.

 

Ten derde had ik een vraag over een stukje uit het verslag van het College van enkele weken terug waarin voorgesteld werd om een aantal collegebeslissingen te publiceren op de webstek. Ik vroeg me dan toch af of dit zou gebeuren voor of na de goedkeuring van het verslag. In regel zit er ongeveer 3 weken tussen – tot voor enkele maanden kon dat tot 8 maanden oplopen –. Nu, het feit dat er al af en toe beslissingen gepubliceerd worden elders en vanuit de pers er regelmatig vraag is naar wat het College heeft beslist lijkt me niet afdoende om zomaar te gaan publiceren.

 

Tot slot vroeg ik naar de stand van het elektronisch stemmen. Vorige keer was er de bezorgdheid omwille van het niet opschieten van de offerte, deze keer was het omwille van het feit dat er verkiezingen komen met computers die nog niet getest zijn en waar er ongetwijfeld te weinig tijd is om een aanbesteding te doen. In het Mechelse zijn er al gemeenten die de computers laten voor wat het is. Nu, bij binnenlandse zaken is men in gang geschoten en zullen de computers volgende week getest worden. We zijn eens benieuwd.

 

Tot slot was er een opmerking van Sofie Vercoutere over een onaangekondigde proefopstelling in de Eglantier. Ze vroeg zich – terecht – af waarom dit niet op de verkeerscommissie was geweest. Ik kon alvast zeggen dat dit een achttal jaar terug wel op de verkeerscommissie was gekomen en er zelfs een plaatsbezoek was. Ietwat voortvarend werd in die tijd ook voorgesteld om de groenschermen rond de huizen te verlagen tot 80 cm… iets wat er uiteindelijk nooit is van gekomen maar wel tot heel wat gebriefschrijf heeft geleid.

 

 

12:24 Gepost door Geert Neirynck in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gemeenteraad |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.